29-01-2015

PVDA-congres 2015: land van blinden met eenoog Peter Mertens als koning?

Peter Mertens in Knack bepaalt reeds wat het congres van de PVDA in 2015 zal beslissen:

“Politiek gezien zou je ons het Syriza aan de Schelde kunnen noemen. Net zoals de SP het Syriza van boven de Moerdijk is.
(....) (H)et Soviet-tijdperk (...)?
'In 2008 (...) hebben we duidelijk gemaakt dat we niet terug willen naar de 20ste eeuw.(...)
(O)p ons partijcongres later dit jaar zullen we de misdaden van Stalin opnieuw veroordelen' (....)
(E)r zijn wel degelijk realisaties op het vlak van onderwijs en gezondheidszorg, bijvoorbeeld in Cuba. Maar ook in andere Latijns-Amerikaanse landen zoals Bolivia en Ecuador.(....), dat wij de misdaden van Stalin, of het militaire regime in Noord-Korea veroordelen is niet nieuw. En op ons congres later dit jaar zullen we dat nog eens herhalen.' (....) We hebben ons programma aangepast aan de actualiteit. We zullen toelichten voor welk socialisme wij staan.”1
Op marx.be in Marxistische Studies (op het 8e PVDA-congres van 2008 nog als vormingsinstrument bij uitstek voor de leden en sympathisanten aanbevolen!) geeft Ludo Martens in 1997 (toen nog altijd voorzitter van de PVDA) aan hoe je revisionisten als Peter Mertens kan herkennen. (maar blijkbaar is Peter Mertens er gerust in dat zijn volgzame leden-achterban dit nooit zullen bestuderen, blijkbaar) Ofwel zal hij de website op tijd afsluiten (zoals hij dat gedaan heeft met de Engelstalige (internationale) site wpb.be van de PVDA en die van het (door de PVDA zélf opgerichte) Internationale Communistisch Seminarie):
De revisionisten beweren openlijk dat we niet meer leven in het tijdperk van het imperialisme en de proletarische revolutie. (...)
Voor de revisionisten is dit het historisch tijdperk van de automatische ineenstorting van het kapitalisme, zonder te passeren langs de proletarische revolutie. (...)
Die "radicale veranderingen in de krachtsverhoudingen tussen de klassen" zijn uitsluitend het resultaat van de revolutionaire politiek tot aan de dood van Stalin in 1953. Chroesjtsjov en Brezjnjev pronkten met de kracht van de Sovjet-Unie die Stalin hun naliet. Door heel de politiek van Stalin aan te vallen, hebben de revisionisten de ontaarding en de vernietiging van die kracht veroorzaakt! Bovendien overdreven zij de kracht van de USSR. Stalin heeft nooit beweerd dat de grote kracht die de Sovjet-Unie onder zijn leiding verworven had, de proletarische revolutie in de imperialistische landen en de anti-imperialistische en democratische revolutie in de onderdrukte landen overbodig maakte! Chroesjtsjov en Brezjnjev misbruikten de kracht van de Sovjet-Unie om de vreedzame overgang naar het socialisme te prediken, zowel in de imperialistische landen als in de onderdrukte landen: het kapitalisme en het imperialisme zou immers ineenstorten onder druk van vreedzame massabewegingen…(...)
Bovendien verwerpen de revisionisten heel de analyse van Lenin over de objectieve wetten van het monopoliekapitalisme. Volgens die wetten heeft de arbeidersklasse geen ander mogelijkheid dan de weg van de socialistische revolutie.(....)
Alle wetten over het monopoliekapitalisme die Lenin zo treffend geanalyseerd had en de proletarische revolutie als enige uitweg aantonen, worden ontkend: de steeds grotere uitbuiting, de monsterachtige onderdrukking, de reactionaire politiek en de fascisering, het militarisme, de onderdrukking van de koloniale en neo-koloniale landen. En natuurlijk ook de centrale stelling van Lenin: imperialisme is oorlog.(....)
Zo komen de revisionisten uiteindelijk tot de logische conclusie: de weg van de Oktoberrevolutie is niet meer geldig. "De komende maatschappelijke revoluties zullen op vele vlakken verschillen van de Oktoberrevolutie... zowel de vorm als het tempo en gedeeltelijk ook de samenstelling van de verschillende deelnemers." De revisionisten verwerpen de gewelddadige revolutie en prediken het reformisme: de "vreedzame overgang" wordt de algemene lijn, niet alleen voor de imperialistische landen, maar ook voor de neo-kolonies.
Vandaag weten we dat deze antileninistische opvattingen rechtstreeks geleid hebben tot een rampzalige verzwakking van de krachten van de wereldrevolutie. Zij hebben geleid tot het herstel van het kapitalisme in zijn meest barbaarse vorm in de Sovjet-Unie. De bittere realiteit die we vandaag voor ogen zien, is een volledig bewijs van het failliet van alle revisionistische demagogie. Het is tevens een bewijs dat alle stellingen van Lenin, die Stalin verdedigde, nog steeds meer dan ooit geldig zijn.”2
En gaat Peter Mertens het congres achter ZIJN visie op socialisme krijgen? Peter Mertens “analyse”: “Wat is socialisme?”, lees “Peter Mertens, waardig opvolger van Karl Kautsky en Emile Vandervelde.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten