22-12-2012

De achtergronden van een aangekondigd besparingsplan, zoals ik dat zie....

Op donderdag 13 december kwam het nieuws dat Danone de komende jaren 200 miljoen Euro zo besparen. Danone zou overwegen waar er in Europa jobs zouden moeten verdwijnen. De besparingen werden ingegeven door de teruglopende verkopen, een gevolg van de recessie. De jobs die zouden verdwijnen zouden beperkt zijn tot management- en support-functies en gebeuren door vrijwillig vertrek.
Voor de rest is er bij de werknemers, zonder deze berichtgeving reeds een ongerustheid ivm tewerkstelling de komende jaren, omwille van de bestaande "overcapaciteit". Deze ongerustheid is zeker niet weggenomen door de mededeling dat de toekomstige besparingen van 200 euro "alleen maar" management- en support-jobs zouden betreffen. Want de overcapaciteit, of de zich doorzettende trend van teruglopende bestellingen zal de bezetting van de productielijnen zeker "onder druk zetten".

Crisis betekent werk- en loonverlies voor werkers .... maar winstgevende opportuniteiten voor kapitalisten
Maar het is interessant om de achtergrond eens te bestuderen, omdat zo geïllustreerd worden hoe de overcapaciteitscrisis niet betekent dat de kapitalisten minder winst zouden maken. Hiertegenover staat dat de overcapaciteitscrisis wél betekent: een verhoging van de uitbuitingsgraad, dus lager loon, afbraak sociale zekerheid, langer werken, minder pensioen...... voor de werkers.
Ik “googelde” wat... het resultaat kun je lezen aan verzamelde artikels hier.
Zo werd het nieuws over de aangekondigde besparingen begeleid door de bedenking van de commentator/journalist dat Danone ertoe was aangezet een besparingsplan aan te kondigen "onder druk van de 'activist-investeerder' Nelson Peltz" die de laatste maand had gezegd dat hij 1% aandelen van Danone had verworven via zijn investerings-bedrijf Trian Fund Management LP.

In de lente was het aandeel van Danone nog 55 euro. Dit was gezakt tot 48,06 euro (wellicht de interessant goedkope aankoopprijs voor Nelson Peltz...), maar steeg meteen tot 51,12 euro toen het besparingsplan werd aangekondigd. Volgens Peltz heeft het aandeel van Danone het potentiel om met 60% te stijgen tot 78 euro tegen het einde van 2014.

De taktiek van Nelson Peltz, voorbeeld Heinz
In 2007 kocht hij genoeg aandelen van Heinz om een plaats te verwerven in leiding van het bedrijf. In een jaar tijd deed hij de waarde van de aandelen stijgen met 34 % tot 45 dollar per aandeel (dus blijkbaar waren ze oorspronkelijk 33,6 dollar per aandeel).
In 2012 omwille van de trend van stijgende grondstofprijzen (ook voor de grondstoffen van de Heinz-ketchup...) bleek voor Peltz het maximum gehaald uit Heinz en verkocht hij de aandelen aan 55,3 dollar per aandeel.

Banken voor kapitalisten, meer interesten dan op ons spaargeld
Dus kapitalisten/industriëlen die op een bepaald moment liquide geld beschikbaar hebben die zij op dat moment niet op een rendabele manier kunnen investeren in hun bedrijf stellen het ter beschikking van zo'n investerings-bedrijf als Trian Fund MAnagement...... eigenlijk plaatsen ze het geld op een soort bank... die op basis van expertise in interessante aandelenaankopen en vervolgens het "opwaarderen" van die aandelen.... om ze dan met veel winst weer te verkopen een serieuze opbrengst garanderen voor het geplaatste geld. Ons spaargeld brengt zoveel niet op......!!

Het "opwaarderen" van die aandelen gebeurt op basis van richtlijnen tot rendementsverbetering, kostenbesparingen bij die bedrijven waarvan aandelen zijn gekocht, zodat het beeld, dat het bedrijf naar de beurs reflecteert, verbetert. Als tot aan de aandelenverkoop er maar meerwaardeverhoging is.... dat er geen fundamentele oplossing is voor de overcapaciteitscrisis doet niet ter zake.
Dus de aandelen van Danone zullen stijgen (omdat het beeld naar de beurs, omwille van dat aangekondigde besparingsplan, verbetert), tot aan het moment dat men zegt "nu kunnen we ze met aanzienlijke winst verkopen".
Zo levert een bedrijf dat toch sukkelt met overcapaciteit en zo jobverlies en loonsverlies op zal leggen aan haar werknemers TOCH grote winst op voor grote kapitalisten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten