18-10-2017

Vriendschappelijk advies, maar volgens mij, subjectivistisch door DOGMATISME

Ik kreeg een “berichtje” op Facebook van een FB-vriend, met een link en daaronder “Jij bent het eerste, de PVDA het tweede”. De link voerde naar een “post” op de pagina “Mao Zedong” en bevatte een CITAAT van Stalin.

Ik zou dus zijn: “Het wetenschappelijk socialisme zonder arbeidersbeweging” .. en de PVDA: “ De arbeidersbeweging zonder socialisme” (vreemd dat hier niet staat wat er nochtans bedoeld wordt “zonder WETENSCHAPPELIJK socialisme”). … En blijkbaar wilde die FB-vriend zeggen: “Waarom de twee niet SAMENLEGGEN?
Maar wat acht de FB-vriend als “bewezen” over mij? Dat ik wellicht heel correct het “wetenschappelijk socialisme” toepas in mijn analyses …. maar geen band heb met “de arbeidersbeweging”? …. Maar als met “arbeidersbeweging” bedoeld wordt, “de vakbonden” … ik ben (2x, in twee verschillende bedrijven) delegee geweest, afgevaardigde O.R. en dus zeker “gesyndikaliseerd”…..Of wil de FB-vriend zeggen dat ik niet vertrekt (in mijn analyses) vanuit een “echt” proletarisch klassenstandpunt? … Op welke argumenten is dat gebaseerd? Ik meen dat “mijn band met de arbeidersklasse” als communistisch arbeider toch redelijk goed was (een -nog- onvolledig uitgewerkt overzicht van mijn "carrière")
En is de PVDA dan “de arbeidersbeweging” ….. maar dan zonder “wetenschappelijk socialisme”? ….. Dat de PVDA niet (meer) het “wetenschappelijk socialisme” toepast, zal ik niet bestrijden…. Maar dat de PVDA dan wél “de arbeidersbeweging” zou zijn, dat zou FB-vriend toch mogen bewijzen. Volgens mij is de band van de PVDA mét, en de inplanting van de PVDA ín de arbeidersklasse niet meer bestaande….(mijn argunentatie: …) De band met de georganiseerde “arbeidersbeweging” – de vakbondswereld – is een opportunistische band, totaal in tegenspraak met de GEEST van het Derde Congres in 1991 (“De tijd staat aan onze kant”) en met “Een revolutionaire partij in stakingen" in Marxistische Studies 26

Van een overeenkomst met de CONCLUSIE in het CITAAT zéker geen sprake! Een eenheid tussen mij (als individu) met de PVDA (als organisatie) waarbij ik dan het voorbeeld van “de banden van de PVDA met de arbeidersbeweging” zou overnemen en de PVDA mijn correcte toepassing van het “wetenschappelijk socialisme” zou overnemen? Ik zou willen weten hoe FB-vriend dát concreet zag.

Een voorbeeld van dogmatisme. dat heerste IN de PVDA, ook bij degenen die van zich zelf overtuigd waren, een revolutionaire opstelling en communistische wereldopvatting te hebben
Het is zo dat het een berichtje was van een “FB-vriend” die sympathie heeft voor bepaalde opvattingen van mij over de huidige PVDA. De “FB-vriend” voelde een verbondenheid met de vroegere ideologische revolutionaire opstelling van de PVDA en beoordeeld als negatief “bepaalde opportunistische ontwikkelingen” vandaag de dag in de PVDA.
Daarom beschouw ik dit als een mooi voorbeeld voor het meest sluipende gif dat de basis vormt voor latere ontaarding van de Communistische Identiteit (bij veel communistische partijen en van de PVDA bij uitstek): DOGMATISME. De “revolutionair-ideologische correctheid van een VOORAFINGENOMEN idee, standpunt of beoordeling, wordt “bewezen” door uitgezochte CITATEN van “autentieke marxisten boven elke discussie verheven”. OF door uit te gaan van een “historische analogie” waardoor een hele tekst van een “autentieke ...” geschreven OVER, of IN die “historisch analoge situatie”. een correcte richtlijn vormen voor de HUIDIGE als analoog veronderstelde situatie. Er wordt daarbij vooral gebruik gemaakt van ALGEMENE conclusies om een opvatting of richtlijn in een huidige CONCRETE situatie te bewijzen. Een idee of standpunt wordt hier “bewezen” met een CITAAT van Stalin. Maar uit welke tekst dat citaat komt en in welke historische context die tekst dan weer geschreven is, is (zelfs) niet VERMELD! Dus we kunnen zelfs niet controleren of het CITAAT zélf zo correct is ( het citaat spreekt van “arbeidersbeweging zonder socialisme” waarbij dat wellicht (lijkt mij, in de context van het CITAAT zélf!) moet zijn “WETENSCHAPPELIJK socialisme”…) Het citaat is een nogal ALGEMENE uitspraak, is (het CITAAT op zich dus) geen concrete analyse, waar wordt wel GEBRUIKT om een concrete idee of standpunt te “bewijzen”. (hetgeen men alleen kan opmerken als men de GEHELE tekst leest waarin dit citaat staat) Doormiddel van dit citaat waar (alleen maar) sprake is van “tegenover elkaar van twee (algemene) ideologische opvattingen”, plaatst FB-vriend mij als concreet INDIVIDU tegenover een concrete PARTIJ/ORGANISATIE. Het document WAARUIT het CITAAT zou, als het bestudeerd zou zijn door FB-vriend, inzichten kunnen hebben bijbrengen die hij zélf kan gebruiken om INZICHT te krijgen in de ontwikkelingen in de PVDA Gewoon googelend op de kernbegrippen in het citaat en de naam “Stalin” leverde de tekst op waaruit het citaat komt. (Briefly about disagreements in de Party, Stalin 1905) Allereerst wordt verklaard waarom in het citaat eerst wordt gesproken over “wetenschappelijk socialisme” en even later over “socialisme” In 1905 was er alleen nog sprake van Sociaaldemocratische Partijen (behorend tot de Tweede Internationale). IEDERE sociaaldemocratische partij beschouwde zichzelf als “marxistisch”. En binnen de Sociaaldemocratische Partij van Rusland beschouwden zowel de “minderheid” (menchewiki) als “meerderheid”(bolchewiki) zich als “marxisten”. Het onderscheid werd gemaakt (door Stalin hier toch) tussen degenen die zich baseerden op het dialectisch en historisch materialisme (het WETENSCHAPPELIJK SOCIALISME) en degenen die idealistisch en metafysisch waren. … en de termen “wetenschappelijk socialisme” en “socialisme” duiden op hetzelfde en werden door elkaar gebruikt. Dus als TOEN (1905) iemand sprak over “socialisme” bedoelde hij het “wetenschappelijk socialisme” oftewel het dialectisch en historisch materialisme. Als de FB-vriend in plaats van het subjectief gebruik van een CITAAT van Stalin, de TEKST had gezocht én bestudeerd - de tekst, die de CONTEXT vormt van het CITAAT, zou hij gemerkt hebben dat de “partijopvatting” die de Sociaal-democratische Partij van Rusland (in 1905, nà het Tweede Congres) zou moeten aannemen volgens Stalin {in overeenstemming met Lenin’s “Wat te doen?” en “Één stap voorwaarts, twee stappen achterwaarts” }, DEZELFDE is als die … in het Tweede PVDA Congres-document “Partijopvatting”. Deze “partijopvatting” is BINNEN de PVDA onderuitgehaald en zelfs BESTREDEN in “Resolutie van 199”, de SOA-nota van 1999 en zelfs in de tekst van 1996 “Concept van vereenvoudigde arbeiderscel”. Ik meen dat het DOGMATISME, nogal heersend bij partijleden in die tijd en blijkbaar ook bij de FB-vriend, maakte dat men BLIND was voor deze ontwikkelingen … en ze dus ook niet kon duiden. Dogmatisme, een hardnekkige afwijking bij veel (zelfverklaarde) communisten en marxisten-(leninisten)

Alles wat ik nu heb gezegd over de FB-vriend geldt ook over de "pagina Mao Zedong".
Ik ga uit van een oprechte revolutionaire opstelling en de overtuigde Communistische wereldopvatting van de beheerders van die pagina.
Maar als ze gewoon CITATEN plaatsen, ZONDER duiding over context of zelfs de tekst WAARUIT het CITAAT komt, is het duidelijk dat men met het CITAAT een bepaalde opvatting/idee willen “bewijzen”.
Dit is DOGMATISME.
Vroeg of laat gaat men in de fout, ofwel laat men zich op sleeptouw nemen door BURGERLIJKE ideologen die met encyclopedische kennis van erkende authentieke marxistische werken de meest burgerlijke en reactionaire politieke en ideologische opvattingen “verkopen” door middel van “marxistisch-KLINKENDE frasen” (uitgezochte CITATEN of gehele teksten uit VOORONDERSTELDE ANALOGE historische situaties).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten