17-07-2017

Na EXTERNET VII van “Quatorze Juillet”, nadenkend over de vraag die Lenin ook al opwierp: “Wat te doen?”

Het is niet verkeerd hier een plan ter voorbereiding van de (her)-oprichting van de Communistische Partij van België in te zien…..: Het Genootschap voor de Opheffing van Kapitalistische Productieverhoudingen 
Zo had ik ook mijn voorbereiding (of eigenlijk een “sneuvel-voorstel”) gemaakt voor EXTERNET VII die oorspronkelijk de titel had “De revolutionaire beweging in België”.

Om echt tot een (her)-oprichting van de CPB te komen, zal uiteindelijk EERST de geschiedenis van de KPB (opgericht in 1921) moeten worden hernomen.
Vervolgens moet ook een “bilan” gemaakt worden op die organisaties die meenden zèlf een “herbronning” te zijn van de KPB, en omwille van niet toegelaten interne strijd IN de KPB, een NIEUWE organisatie oprichten.
In chronologie zijn dat “de Grippisten’, de PCMLB (ook wel gekend naar de naam van hun blad “Clarté”, UCMLB, AMADA en de daaruit in 1979 opgerichte PVDA.
Maar uiteindelijk zal een “nieuwe” CPB hoe dan ook “aansluiten” op één of ander manier bij de oorpronkelijke Communistische Partij van België van 1921…., door de geschiedenis als leerschool en “toets in de praktijk” te gebruiken.

Over de KPB is er een interessante analyse geschreven rond één aspect: De KPB en het Koloniale Vraagstuk 1945-1963
Ook op de website van Centre MLM staan documenten van/over de Communistische Partij van België
Wat betreft “de Grippisten” lijkt me interessant het document te bestuderen gemaakt door Carcob, die zichzelf verantwoorden als “erfgenamen van de KPB” : Le PCB et la scission grippiste de 1963 

Wat betreft de PCMLB, maat ook wat betreft AMADA, staan hun basisdocumenten op de website van centre mlm…..:


Wat betreft de PVDA, heb ikzelf al veel documentatie èn al het één en ander geanalyseerd.
Zo heb ik al (gedeeltes van) congresdocumenten ‘gedigitaliseerd”
1e Congres: Programma van 1979
3e Congres: (nog niet)
5e Congres: Partij van de Revolutie en ook in het Engels Party of the Revolution
6e Congres; - 
7e Congres: Congresdocument
8e Congres: Congresdocument

Tenslotte zijn er een aantal documenten van de KKE die ik als “inspiratie” interessant vind:

(wordt vervolgd…..)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten