18-06-2016

Over revolutie, socialisme, communisme en hoe die in verhouding staan met elkaar... en downloadbare documenten hierover

In gesprek met vrienden over de noodzaak van het revolutionair neerhalen van het kapitalisme was er de vraag:”En wat dan?” Is een alternatief mogelijk en hoe ziet dat er uit. Gesproken werd er van “socialisme” en “communisme”, met de vraag: wat houden die zaken in feite in? Gaat het over iets dat hetzelfde is? Of is er een verschil tussen beide? Is het al ergens gerealiseerd? En IN die landen dat het gerealiseerd is, bestaat dat daar nog, het socialisme of het communisme?


Eén van mijn standpunten is: In de regio dat het gebied omvat waar drie werelddelen elkaar raken (Europa, Azië en Afrika), wat ook wel Klein-Azië genoemd wordt,...of het Midden-Oosten en waar nu verschillende gewapende conflicten, repressieve regimes (waaronder een kolonialistisch regime) heersen is de enige oplossing een aaneengesloten volks(strijd-)organisatie (geografische,culturele en religieuze grenzen-overschrijdend) die anti-imperialistisch is en in het hele gebied het socialisme instelt. .... En ik neem dan als voorbeeld, de Chinese revolutie.

Van de (meeste) documenten die vroeger aan (kandidaat-)leden van AMADA en/of de PVDA werden “aangeraden” als studie ter zake heb ik ondertussen een link naar een “downloadbare” file gevonden. Meestal is de taal niet het Nederlands maar het Engels.
Deze documenten zijn door de meeste PVDA-leden echter NOOIT gelezen.....
Het gevolg is dat kaders even wat kunnen vertellen over socialisme en al dan niet “bestaand” socialisme......
Een voorbeeld is hier “medeoprichter” ooit van AMADA, Kris Merckx.....:

13-12-12 PVDA-kader Kris Merckx: “is China NOG socialistisch?”... maar weet niet wat socialisme is!

De HUIDIGE leiding schermt zichzelf af voor mogelijke discussie hierover, uit schrik door de mand te vallen....:
Lees mijn wedervaren hiermee in Debat over China in de PVDA mogelijk? 
Zie hierin biijvoorbeeld op p. 28 over de analyse van Boudewijn Deckers en mijn reactie hierop

...en nu dan een (voorlopig) overzicht van de verschillende “bereikbare” documenten (die zoals gezegd, “ooit” nog verplichte lectuur binnen AMADA en/of de PVDA waren)....IK heb ze dan ook gelezen!....op mijn zoektoch kwam ik nog andere documenten tegen, waarvan ik de “link” er naar toe weergeef..

De Morgenvloed” van Han Suyin, was dus aanbevolen literatuur voor (kandidaat-) PVDA-leden, over de Chinese revolutie. Ikzelf kocht het boek ooit bij De Slegte.
Op Internet kon ik ooit een pdf-file downloaden van het originele “The Morning Deluge”. Voila, vrienden.....
Het tweede deel “De Wind in de Toren” dat gaat over de periode van pakweg 1949 tot net na de Culturele Revolutie (in een latere druk was er een hoofdstuk toegevoegd over de dood van Mao Zedong in 1976) vond ik ook terug op internet. Dus hier te lezen.....“The Wind in the Tower” van Han Suyin.
Op basis van de boeken van Han Suyin en op basis van de toen actuele “Arabische Lente” begon ik een artikelenreeks “Chronicles of a revolution
...ik moet dit nog verderzetten...

De analyses en boeken van William Hinton werden ook binnen de PVDA voor de leden aanbevolen als studie-materiaal over de Chinese revolutie en opbouw van het socialisme.
Wat zoektocht op het internet leverde mij op: 
In Marxistische Studies werd ooit een boek van Hinton aanbevolen dat ging over de vernietigende werking van de politiek van Deng Xiaoping. Dus eigenlijk konden de leden van de PVDA en hun kaders zich hierover grondig informeren....Maar niemand deed dit blijkbaar, waardoor de prietpraat van Boudewijn Deckers en Peter Franssen, zonder probleem of weerwoord (en als "partij-standpunt") OOK hun weg vonden in Marxistische Studies, (mijn voorgestelde TEGEN-analyse  werd door Herwig Lerouge geweigerd....)
Ik vond de bewuste tekst,“The Great Reversal” van Hinton ook terug op het internet....

Hier een analyse van iemand die ook op een gegeven ogenblik de dogmatische schellen van de ogen vielen, waardoor hij inzicht kreeg in de subtiele “argumentatie” van revisionisten...zoals een Deng Xiaping....

Ooit gaf EPO (toen nog “vzw Education Proletarienne – Proletarische Opvoeding” geheten) zelf een boekje uit over “Leren van Dazhai”... Natuurlijk niet meer te verkrijgen.....Maar ik zette het zélf dan maar digitaal op internet

De Grote Samenzwering” is ook nog ooit uitgegeven geweest door EPO (toen nog “vzw Education Proletarienne – Proletarische Opvoeding” geheten) en was een ideologisch “tegengif” tegen veel anticommunistische propaganda en ook “aanbevolen literatuur” voor (kanditaat-)leden van AMADA en/of PVDA. Ik vond de originele Engelse versie (mét voetnoten):

En daar zoveel PVDA-leden zich nooit goed (meer) informeerden over de “strijd tussen twee lijnen” in de CCP hier nog een interessante link:

Ook vond ik ooit nog dit:
Ikzelf maakte dan weer een analyse van het standpunt ontwikkeld door Peter Franssen.

De meeste “nieuwe” leden gaan helemaal mee met het door fascisten (ook door trotskisten) gelanceerde “credo” (en dat door Hedebouw/Mertens op “populistische wijze” opgevolgd wordt) van het “antistalinisme” (maar in feite van het ANTICOMMUNISME)
Maar het document, dat onderdeel was van te assimileren analyses op het Vijfde Congres van de PVDA in 1995...., maar op het 9e congres (1915) volgens Peter Mertens “verketterd” geworden, was “Een andere kijk op Stalin” van Ludo Martens. Bij EPO (vroeger dus “vzw Education Proletarienne – Proletarische Opvoeding” geheten) niet meer te krijgen.... 
In het Engels is het te downloaden/te lezen op het internet: Another view on Stalin 
In het Frans te downloaden/te lezen: “Un autre regard sur Staline

Wordt vervolgd....

Geen opmerkingen:

Een reactie posten