01-10-2012

PVDA-werking bepaald door VERKIEZINGEN: IMAGO dient om stemmen te lokken.

De PVDA-werking wordt bepaald door het ritme van de opeenvolgende VERKIEZINGEN. Heel de werking wordt afgestemd op “het IMAGO van de PVDA aanlokkelijk maken”..... om het doel-kiespubliek te verlokken er in laatste instantie op te STEMMEN.
“ PVDA-voorzitter Peter Mertens windt er geen doekjes om. Prioriteit nummer één voor de komende gemeenteraadsverkiezingen is een verkozene halen in Antwerpen, Luik en Brussel (Molenbeek). “Dat is belangrijk om drie redenen. Een: de grootsteden hebben dringend een andere stem nodig in hun gemeenteraad. Twee: zo kunnen we ook vandaag al een tegenkracht opbouwen naar de verkiezingen van 2014 toe, want dan wil Bart De Wever het land lam leggen. En tot slot hebben we die drie megafoons in de steden broodnodig in de komende periode van aanslepende eurocrisis en besparingen.” (...)
We komen in totaal op in 42 gemeenten en we willen overal vooruitgaan. (...maar) ...dat zijn locomotieven die de rest nadien ook mee kunnen vooruit trekken. (...)

Voor ons is de inzet om in heel dat debat meteen aanwezig te zijn en een straffe en sociale oppositie op de kaart te zetten. Dat is ten eerste belangrijk voor de steden en gemeenten zelf. Vanuit de oppositie kun je immers hard wegen op het beleid. (...)
Onze eerste bekommernis is dus niet bovenlokaal, maar wel degelijk om invloed te hebben op het stedelijk beleid.1
Prioriteit voor een reformistische partij is sinds het failliet van de 2e Internationale:
Genoeg stemmen om verkozenen te hebben......want de verkozen fractie kan “van binnen uit” de kapitalistische staat al is het maar een klein beetje - “wegen op het beleid” - omvormen.
“Dat gezegd zijnde, is het duidelijk dat de verkiezingen ook over nationale thema’s gaan. Als De Wever een plan heeft om in 2014 het land lam te leggen, dan moeten wij niet dan, maar wel nú klaar staan om vanaf het begin stokken in de wielen te steken. Dan moet onze positie nu sterk zijn, en geconsolideerd worden met een verkozene.2
Met andere woorden:
“We moeten een “links” (populistisch?) antwoord vinden op het “rechtse” populisme.”.
"Wat is de visie van de PVDA+ op de steden en gemeenten?
Peter Mertens. (....) Wij willen wijken en buurten die “integraal” zijn, dat betekent dat je er een sociaal weefsel hebt, dat ontmoeting brengt, dat zekerheid brengt, dat rust brengt, dat zorgt voor dienstverlening ook. Die idee staat lijnrecht tegenover een neoliberale visie die van de stad een supermarkt wil maken, waar de inwoner een klant is.(...)
Concreet betekent dat, bijvoorbeeld, dat wij voor buurtscholen zijn in de wijken, in plaats van mastodontscholen ver weg waar je je kinderen met de auto moet heen brengen. Dat betekent dat er ook goede buurtziekenhuizen zijn. Het kan toch niet zijn dat je in een stad meer dan een uur in de bus en in de tram moet zitten voor je eindelijk het ziekenhuis bereikt. Hetzelfde geldt voor een postkantoor, dat zou er in elke wijk moeten zijn. Zodat ouderen geen uur te voet moeten peddelen om hun pensioentje af te halen. Het betekent dat er opnieuw wijkagenten zijn, die wonen in de wijk en hun pappenheimers kennen, en die ervoor kunnen zorgen dat bepaalde conflicten niet escaleren.
Dat betekent ook dat er voldoende goede huisvesting is, waar mensen betaalbaar kunnen wonen. Je kunt dat niet oplossen met de private markt. Iedereen weet dat de huurprijzen en koopprijzen van de privé oververhit zijn, dat wil zeggen onbetaalbaar. Je moet durven investeren in sociale woningen. Het is toch niet normaal dat er in een stad als Antwerpen slechts 10% sociale woningen zijn, als je weet dat er in Amsterdam 50% zijn, of in Wenen zelfs 60%.
Dat is een publieke visie op een wijk, een wijk op mensenmaat. Maar daar heb je dus een sociaal weefsel van openbare dienstverlening voor nodig. En precies dat weefsel zijn de neoliberalen nu al jaren aan het afbouwen. Inleveren, inleveren, inleveren omdat het geld zo nodig naar de private banken en speculanten moet. Wel, niet bij ons. Wij hebben een unieke, coherente visie op de steden die vertrekt vanuit de noden van de inwoners, en niet vanuit het marktdenken.3
De verkiezingsstrategie, “door de wensen van mogelijke kiezers te formuleren als zijnde het “(verkiezing- =fundamenteel ) “programma'” dat men “zowel in oppositie, of in één of andere beleidscoalitie zeker zal blijven verwoorden”.... is dan ook gewoonweg (links?) populisme
"Iets waar ik de klassieken partijen nog niet over gehoord heb in hun verkiezingsretoriek, is de crisis. Ze reppen er met geen woord over.
Peter Mertens. Neen, in hun schijnoorlog rond de verkiezingen is het woord ‘crisis’ blijkbaar taboe. Dat is een zeer bizarre, geschifte situatie, want de crisis is nog lang niet gedaan, hè. (...)
De crisis is vooral niet welkom voor wie er de gevolgen van draagt. Echt, ga eens naar Spanje. Of naar Ierland, of Griekenland. Is dat het Europa dat we willen? Begin oktober wordt beslist over het lot van Griekenland, en ook Spanje is er zeer slecht aan toe. Hier gaf de regering meer dan 50 miljard euro staatswaarborg aan de Dexia Holding, en die holding staat er heel erg slecht voor. Als daar ook maar iets mee gebeurt, heeft dat enorme gevolgen voor alle steden en gemeenten. Daarover iets zeggen, dat is taboe.
Vergeet niet dat de helft van de Belgische steden en gemeenten vorig jaar in het rood geëindigd zijn, hè. Ze hebben dus schulden. Na de verkiezingen gaan alle steden besparen: duurdere vuilniszakken, meer taksen, afbouw van bibliotheken en zwembaden. Waarom is dat geen onderwerp bij deze verkiezingen? Bovendien zal men ook op federaal en gewestelijk niveau hard besparen. Dat zien we nu al. De Lijn moet besparen door de bankencrisis, en er zijn op 1 september alleen al in Antwerpen duizend busritten afgeschaft. Men moet de nachtbussen zelfs uitbesteden aan private brouwerijen. Op het onderwijs wordt bespaard terwijl er heel veel scholen te kort zijn, en de klassen zeker in het kleuteronderwijs en lager onderwijs te groot zijn. En minister Van den Bossche heeft de subsidies voor de renovatie van sociale woningen geblokkeerd, ook wegens de crisis. Dat terwijl er hier in Antwerpen een wachtlijst is van 22.000 mensen. De crisis heeft dus nu al gevolgen voor steden en gemeenten, en het is verdorie onze plicht er tijdens de campagne over te spreken, en zeker ook na 14 oktober.4
Door het te VERMELDEN van de crisis, lost men niet het probleem op van hoe het verkiezingsprogramma eventueel gerealiseerd kan worden. Integendeel geeft men al de reden aan waarom het grote kans maakt juist niet gerealiseerd te worden.
"De PVDA komt op in 42 gemeenten. Wat zijn de doelstelling buiten Antwerpen, Luik en Molenbeek?
Peter Mertens. We willen onze huidige 16 gemeente- en districtsraadsleden uiteraard opnieuw doen verkiezen. Dat is een doelstelling op zich. Daarnaast willen we ook in een aantal steden vooruitgaan. (...).
We zijn ook in alle centrumsteden aanwezig en ik denk dat we overal wel gaan vooruitgaan, maar daar een getal op plakken, doen we niet.(...)
Wat ik wil zeggen is dat we als groeiende partij geen stappen mogen overslaan. Toen ik mijn boek Hoe durven ze? begin dit jaar overal in het land ging voorstellen, merkte ik dat op heel wat plaatsen een dynamiek aan het groeien was. (...)En hoeveel procent we daar halen, dat is niet het voornaamste. Belangrijk is dat er zich een dynamiek ontwikkelt, dat er een ploeg gevormd wordt en dat er iets wakker wordt geschud. Vertaalt zich dat in een onverhoopt resultaat, des te beter. Ons perspectief is geen perspectief van twee of drie weken. Wij moeten vooruit denken, op langere termijn en een bruisende en solide organisatie opbouwen voor de tijden die gaan komen5
.....dus de werking van de PVDA (dus de werking van wat men zelf nog steeds bestempeld als zijnde een COMMUNISTISCHE partij) wordt volledig bepaald door de werking in verkiezingen (en in het licht van toekomstige verkiezingen) en de behaalde verkiezingsresultaten.... in feite zoals ALLE BURGERLIJKE partijen doen.

1http://www.pvda.be/nieuws/artikel/peter-mertens-over-inzet-van-14-oktober-een-partij-die-groeit-mag-geen-stappen-overslaan.html, 5 september 2012, “Peter Mertens over inzet van 14 oktober: “Een partij die groeit, mag geen stappen overslaan” “, Nick Dobbelaere
2http://www.pvda.be/nieuws/artikel/peter-mertens-over-inzet-van-14-oktober-een-partij-die-groeit-mag-geen-stappen-overslaan.html, 5 september 2012, “Peter Mertens over inzet van 14 oktober: “Een partij die groeit, mag geen stappen overslaan” “, Nick Dobbelaere
3http://www.pvda.be/nieuws/artikel/peter-mertens-over-inzet-van-14-oktober-een-partij-die-groeit-mag-geen-stappen-overslaan.html, 5 september 2012, “Peter Mertens over inzet van 14 oktober: “Een partij die groeit, mag geen stappen overslaan” “, Nick Dobbelaere
4http://www.pvda.be/nieuws/artikel/peter-mertens-over-inzet-van-14-oktober-een-partij-die-groeit-mag-geen-stappen-overslaan.html, 5 september 2012, “Peter Mertens over inzet van 14 oktober: “Een partij die groeit, mag geen stappen overslaan” “, Nick Dobbelaere
5 http://www.pvda.be/nieuws/artikel/peter-mertens-over-inzet-van-14-oktober-een-partij-die-groeit-mag-geen-stappen-overslaan.html, 5 september 2012, “Peter Mertens over inzet van 14 oktober: “Een partij die groeit, mag geen stappen overslaan” “, Nick Dobbelaere

Geen opmerkingen:

Een reactie posten