22-06-2017

PVDA zoals de BWP: op verkiezingen af gestemd voor zo’n groot mogelijk parlementaire fractie en ...(zoals in 1921) communisten butensmijtend

Voila, dit beeld (zie de mail die ik van Peter Mertens mocht ontvangen) vat het volgende perfect samen:

-de evolutie die ik als bezorgd militant – sinds 1995 wellicht nog niet met volledig inzicht, maar zeker sinds 2001, nà “de Resolutie van1999” en na het , volgens mij, “dubbelzinnige” 7e congres, … en na een grondige studie van de congresdocumenten van het 5 congres in het boek “Partij van de revolutie” – gealarmeerd rapporteerde ( hetgeen tenslotte verwàcht werd van een militant van een partij “volgens leninistische principes” – PARTIJOPVATTING)
de discussie die ik probeerde los te weken (in de vorm van een uitgebreidde reactie op mij rapporten en een discussie erover … antwoorden en reacties die steeds maar uitbleven.
de machinaties en intriges, om mij dan maar eerst te “isoleren” BINNEN de partij, om mij vervolgens voor een keuze te stellen: alle kritieken inslikken, gewoon de richtlijnen volgen en ‘meedoen met de opgelegde campagnes” of ….. buiten gezet worden als ik mij niet zou neerleggen bij de bedenking “de partijleiding die het druk heeft, heeft geen tijd om, en is niet bereid ook maar een poging te doen om op uw kritische “aanvallen” te antwoorden”

Hier een -slechts maar beperkt – overzicht van mijn standpunten en de ontwikkelingen die ik aankloeg: "Coup van 2004", een afrekening,gèèn rectificatie


Peter Mertens (zoals AL de kaders tot wie ik rapporten richtte) wist mij TOEN niet, maar NU wel te vinden

Hier, in de mail die ik kreeg van Peter Mertens (hij weet mij nu dus wèl te vinden), wordt helemaal weerspiegeld, de partijopvatting die een bepaald deel van de kaders sinds 1999 aan de PVDA wilde opleggen. Met een marxistisch-KLINKENDE fraseologie moest men de leden en kaders die ooit instemden met de revolutionaire “leninistische” partijopvatting zover krijgen hiermee in te stemmen.

Op het 8e congres in 2008 is het hen dan gelukt! 
Quasi-UNANIMITEIT, zelfs bij degenen die de oprichting van AMADA nog meemakten en vanaf 1979 al in de PVDA zaten !!!! (en bij wie het 2e congres-document Partijopvatting volledig onder het stof zit – of wellicht bij het “oud papier”..)
De enkele koppige militant(en) die vasthielden aan de oorspronkelijke partijopvatting én de revisionistische manoeuvers dreigden te kunnen ontmaskeren, moesten voordien wel geëlimineerd worden!


De PVDA, van marxistisch-leninistisch naar het (pseudo-)“marxisme” van Gramsci

De PVDA zegt nu niet meer te gaan voor een (kapitalisme omverwerpend en een op basis van werkersmacht invoerend socialisme) maar voor een “revolutie van ideeën”.
Herwig Lerouge legt dat uit in Marxistische Studies no 111: “Een zogenaamde “oriëntatie van de “marxistische ideologie” Van Lenin weg, naar Gramsci toe
De aanstelling van de “nieuwe” partijideoloog Marc Vandepitte (nooit een overtuigd marxist geweest....) wijst hier ook op……

De PVDA stelt een aantal “interessante ideeén” of "mogelijke alternatieven" voor, en argumenteert hoe die “alternatieven” (als ze volledig worden doorgevoerd zoals de PVDA voorstelt) een 'haalbare" oplosing bieden aan verzuchtingen of verontwaardigingen van .... mogelijk kiespubliek. 
De PVDA stelt ze voor als mogelijke strijdobjectieven voor “het sociale verzet”. De hele partijwerking (met de duizenden “raadgevende” leden – in feite veredelde “verkiezingsmedewerkers”) is o.a. op gebaseerd die aanbevolen strijdobjectieven ingang te doen vinden in massa-organisaties, vakbonden, …….
Tegelijk worden die ‘ideeën” ( die BUITEN het parlement worden voorgesteld als “door strijd haalbare objectieven’) door de PVDA-vertegenwoordigers in de diverse parlementen "gesteund”.
Dit moet leiden tot bij de "eerstvolgende' verkiezingen een campagne rond de meest populaire "idee” op dat moment (dat waar de PVDA erin geslaagd is dat zou ruim te doen enthousiasme voor op te wekken.

In feite een werkwijze die zij gekopieerd heeft van de…… Belgische Werklieden Partij. je weet wel die partij waarover (in 1996) nog het standpunt van de PVDA was:”De BWP was reformistisch vanaf haar oprichting
De BWP waarvan men nu zegt: 'Die partij had oorspronkelijk toch wel goede “socialistische’ IDEEËN, tot zo,n partijopvatting willen wij TERUGKEREN."

...en de leiding van de PVDA doet dan ook HETZELFDE  op 18 maart 2005, als datgene dat de BWP-leiding deed in 1921, toen die leden en militanten die vasthielden aan een ‘Bolsjewieke”partijopvatting werden UITGESLOTEN om dan de Belgische Communistische Partij te stichtten….. Als er nog mensen zijn die vasthouden aan de Communistische Identiteit, zou dit misschien OPNIEUW kunnen gebeuren: De(her)oprichting van de Belgische Communistische Partij.